Status Prawny - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status Prawny

Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Lublinie regulują:

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

2. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

3. Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Lublinie z dnia 22 grudnia 2008 roku (zmieniony regulaminem z dnia 19 lutego 2009 roku)    
 

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 26.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Ślusarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Ślusarczyk Wydział Kryminalny KMP
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Ślusarczyk
do góry