Stanowienie aktów prawa wewn. - Komenda Miejska Policji w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawa wewn.

Stanowienie aktów prawa wewn.

Komenda Miejska Policji w Lublinie stanowiąc akty prawa wewnętrznego działa na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej oraz Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.

 Zarządzenie Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

 Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), które w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie stosuje się w zakresie projektowania aktów normatywnych.

Metryczka

Data publikacji 12.05.2009
Data modyfikacji 21.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
podkom. Witold Laskowski
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Witold Laskowski
Osoba modyfikująca informację:
Konrad Ślusarczyk
do góry